–ѕа°±б;ю€ "ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€э€€€€€€€ю€€€ю€€€ ю€€€ !ю€€€#ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€ю€€€ю€€€ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.8ф9≤qю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0|8 @ L X d pйэ3@ЩUм@ЅЅ'ЄЇ@µдѕ¶p“@`≈Ѓ/(÷ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃD’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ\йэйэ$ [fс€fNormal1$*$7$5$3$A$3B*OJQJCJmHsHKHPJnHtH^JaJ_H9P±¬P NagBуwek 1@& & F & F§р§xCJ$5aJ$\P±¬P NagBуwek 2@& & F & F§»§xCJ 5aJ \P±¬P NagBуwek 3@& & F & F§М§xCJ5aJ\"ют€с" WW8Num1z0"ют€" WW8Num1z1"ют€" WW8Num1z2"ют€!" WW8Num1z3"ют€1" WW8Num1z4"ют€A" WW8Num1z5"ют€Q" WW8Num1z6"ют€a" WW8Num1z7"ют€q" WW8Num1z8.ют€Б. WW8Num2z0 OJQJ^J.ют€С. WW8Num2z1 OJ QJ ^JFют€°FZnaki wypunktowaniaOJQJPJ^JHю¬HNagBуwek §р§x$OJ QJ CJPJ ^JaJ:B¬: Tre[ tekstud §§М"/Ѕ“"Lista^J >"в>Podpis §x§x $CJ6^J aJ](ют(Indeks $^J 4ю4Cytaty ^Д7]Д7`Д§§2>±¬2TytuB!$a$CJ85aJ8\:J±¬:PodtytuB"$a$§<§xCJ$aJ$8ю28Zawarto[ tabeli# $©&€€€€іlR r»Rр8р@счрZррмр( р ррМ р г рTЕЗАБ€€€ГњјЅ¬€€€ЋР$÷„€?C"сПРСТрМ р г рTЕЗАБ€€€ГњјЅ¬€€€ЋР$÷„€?C"сПРСТрМ р г рTЕЗАБ€€€ГњјЅ¬€€€ЋР$÷„€?C"сПРСТрN рs р*Б€€€ГњјЋ€рљ™Ўџ[^tм®p,tмјoCt€€€€€€€€€€€€€€€€€€€^Д∞`ДPю∆€^Д@`Дјэ∆€^Д–`Д0э∆€^Д`Д∆€^Д`Д∆€^Д`Д∆€^Д`Д∆€^Д`Д∆€^Д`Д∆ ^Д–`ДШю∆–OJQJ^JЈр ^Д8`ДШю∆8OJ QJ ^Jж% ^Д†`ДШю∆†OJ QJ ^J™% ^Д`ДШю∆OJQJ^JЈр ^Дp`ДШю∆pOJ QJ ^Jж% ^ДЎ `ДШю∆Ў OJ QJ ^J™% ^Д@ `ДШю∆@ OJQJ^JЈр ^Д® `ДШю∆® OJ QJ ^Jж% ^Д`ДШю∆OJ QJ ^J™%€€€€€€€€€€WW8Num2©©P GРTimes New Roman5РSymbol3&РArialiРоLiberation SerifTimes New RomaniРоLiberation SerifTimes New Roman5РоSimSun5РоMangal5РSymbol_Р OpenSymbolArial Unicode MS_Р OpenSymbolArial Unicode MSS&РоLiberation SansArialGРоMicrosoft YaHei5РоMangalBН≈hiђыEiђыEiђыEеr%ГР%еr%%ѕ 0 0Ам•M рњ0RCaolan80 5&©€€ €€€€Иhhh|Ш Њн ћbщ W^і£µ:© ,’ н ў.............& & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & .. (imi i nazwisko/nazwa wnioskodawcy) (miejscowo[ i data) & & & & & & & & & & & & & & . WOKAMID Sp. z o. o. & & & & & & & & & & & & & & . ul. Dworcowa 8 (adres zamieszkania / siedziba) 66-340 Przytoczna PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ & & & & & & & & & & & & & & .. (nr telefonu kontaktowego) WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod i/lub odprowadzanie [ciekуw Zwracam si z pro[b o zawarcie umowy 1): o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie [ciekуw  o zaopatrzenie w wod  o odprowadzanie [ciekуw dla nieruchomo[ci zlokalizowanej w m. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . ul. & & & & & & & & & & nr domu (budynku) & & & & . , nr ewid. gruntu & & & & & & & & & Informuj, |e na terenie wskazanej powy|ej nieruchomo[ci nie jest prowadzona / jest prowadzona2) dziaBalno[ gospodarcza & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ( charakter prowadzonej dziaBalno[ci gospodarczej) PrzyBcze wodno - kanalizacyjne znajduje si & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Wodomierz nr & & & & & & & & , stan wodomierza& & & & & & & & & & & & & (dom) Wodomierz nr & & & & & & & & , stan wodomierza & & & & & & & & & & & & & (ogrуd) Jednocze[nie o[wiadczam: wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych przez WOKAMID Sp. z o.o. w zakresie niezbdnym do podjcia dziaBaD przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy o zaopatrzenie w wod i/lub odprowadzanie [ciekуw, zostaBem(-Bam) poinformowany (-ana) o prawie dostpu do tre[ci moich danych osobowych oraz do ich poprawienia. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . (piecz, podpis wnioskujcego) Wyja[nienia: 1)  wBa[ciwe pole zaznaczy X 2)  niewBa[ciwe skre[li Dokumenty do wgldu: - tytuB prawny do nieruchomo[ci bdcej przedmiotem umowy, - wypis z rejestru sdowego lub ewidencji dziaBalno[ci gospodarczej, - za[wiadczenie o nadaniu nr REGON, - za[wiadczenie o nadaniu nr NIP \bёавю  і т   ( T V X t x z Ш ћ ќ а в р т v x z | » ћ “ ‘ 0 2 4 ‘ 68:≤ічттнннтннииннчття„„Ћ√Ї≠≠У~~y~~~~ jU)H*EHCJCJ5PJ^JaJ\OJQJ2jUH*EHCJCJ5PJ^JaJ\OJQJH*EHCJCJ5aJ\H*CJ5aJ\CJ5aJ\jUCJ5aJ\CJ5aJ\CJ>*5aJ\CJaJCJaJCJaJCJPJ^JaJ/іґ:<>ъюprtƒ∆»ЪюКМО|~А∞≤ВД`bdЪЬ™ (*.0fhlккккўкккккккƒƒкккккккђђђђккƒƒƒЫЖƒЫ)H*EHCJCJ5PJ^JaJ\OJQJ!H*CJ5PJ^JaJ\OJQJ/H*EHCJCJ65PJ^JaJ]\OJQJ)H*EHCJCJ5PJ^JaJ\OJQJ!H*CJ5PJ^JaJ\OJQJ)H*EHCJCJ5PJ^JaJ\OJQJ2lpЪЬЮ∆»<>∆»PRоўƒƒƒƒƒƒ)H*EHCJCJ5PJ^JaJ\OJQJ)H*EHCJCJ5PJ^JaJ\OJQJ!H*CJ5PJ^JaJ\OJQJ\ав  V X z ќ в т x z ‘ 2 8:іґ<>rщщщщщщщщщщууунггггнннннннн $a$ ∆A$$a$A$$a$A$$a$A$rt∆»МО~А≤ДbdЬ*hЬЮ»>»щщщщщщщщщщщщщпещщщщщщщщщщщ & F$a$A$ & F$a$A$$a$A$»Rщщ$a$A$3<0∞В. ∞∆A!∞n"∞n#Р$Р2P1РX0pА3P(20Root Entry€€€€€€€€ јFCompObj€€€€jOle €€€€€€€€1Table€€€€€€€€€€€€.SummaryInformation(€€€€ђWordDocument€€€€€€€€5&ObjectPool€€€€€€€€€€€€ю€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€t